Extra szolgáltatásaink

Külön térítés nélkül

  • alkalmassági vizsgálatok elvégzése a cég telephelyén, előzetes megbeszélés alapján (legalább 5 munkavállaló esetén)
  • orvosi konzultáció rendelési időben
  • receptírás
  • védőoltások beadása akár a cég telephelyén is( Influenza, Hepatitis A, B stb.)
  • elsősegélynyújtó oktatás
  • egészségügyi, életviteli tanácsadás

Hatóság által megszabott tarifa szerint

Gépjárművezetői engedély

A mindenkori érvényes orvosszakértői díjazás ellenében végezzük.

B kategória (Úrvezető):

Korcsoport Megadható alkalmassági idő Ár
50 év alatt 10 év 7.200.-
50-60 év között 5 év 4.800.-
60-70 év között 3 év 2.500.-
70 év felett 2 év 2.500.-

Hivatásos:

Korcsoport Megadható alkalmassági idő Ár
40 év alatt 5 év 7.200.-
40-60 év között 5 év 4.800.-
60-70 év között 2 év 2.500.-
70 év felett 2 év 2.500.-

2015. évben érvényes orvosszakértői díjazás gépjárművezetői engedély orvosi alkalmasságának elbírálásánál.

Gépkezelői engedély

Amennyiben a munkavállaló munkaköréhez hozzátartozik részére az engedély hosszabbítását díjmentesen elvégezzük!