Alap szolgáltatásaink

A Foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatás keretében elvégezzük a 27/1995 NM rendeletben felsorolt összes orvosi tevékenységet:

 • a szolgáltató végzi a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat,
 • kivizsgálja, a külön jogszabályban meghatározottak szerint, a foglalkozási megbetegedéseket, fokozott expozíciónak kitett eseteket,
 • vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait,
 • végzi az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást
 • végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást
 • végzi az egyes foglalkozási csoportokra előírt időszakos orvosi vizsgálatokat
 • előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását
 • végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát
 • foglalkozási megbetegedés gyanújának kivizsgálása, megszervezi a speciális vizsgálatokat és lefolytatja a jogszabályban rögzített eljárásokat, a nyilvántartást úgy vezeti, hogy azok a dolgozók egészségi állapotát megfelelően tükrözzék. Ennek érdekében felek kölcsönösen kötelesek jóhiszeműen közreműködni.
 • eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségének.
 • egészségügyi kiskönyv kiadása szerződött partnereinknek és magánszemélyeknek, közegészségügyi szempontból kiemelt helyen dolgozóknak.